O nás


LEVUKA - stavebné a investičné družstvo bolo založené v roku 2012 a zameriava sa primárne na developerskú a investičnú činnosť v rámci Slovenskej republiky. Realizujeme rozličné druhy projektov v oblasti bytových, inžinierskych a priemyselných stavieb. Vo všetkých fázach realizácie našich projektov sa držíme filozofie najvyššej kvality, odbornosti a spoľahlivosti.
Precízne plánujeme celý realizačný proces od kvalifikovanej a adekvátnej ponuky pre konkrétneho zákazníka, až po ten posledný detail každého developerského projektu. Týmto precíznym prístupom ponúkame nielen kvalitné spracovanie, ale aj výraznú úsporu financií, času a materiálu.


Vízie spoločnosti


Základnými cieľmi stavebného a investičného družstva LEVUKA je vytváranie vysokej pridanej hodnoty našim zákazníkom, a to prostredníctvom poskytovania jedinečných kvalitných služieb s dôrazom na detaily. Sme presvedčení, že spoločné zdieľanie zodpovednosti a dôvery vo vzťahu s našimi klientmi a partnermi vedie k úspechu ako našej spoločnosti, tak klienta, ktorý sa stáva na konci procesu vlastníkom zhotoveného diela alebo poskytnutej služby v maximálnej kvalite s minimálnymi možnými nákladmi. Naša stratégia, ktorú aplikujeme s našimi pracovníkmi a partnermi, pozostáva z nasledujúcich bodov:

 

ZAMERANIE NA DETAIL

Od prvotného kontaktu s potenciálnym klientom sme doslova zameraní na každý detail. Našim poslaním je poskytnúť zákazníkovi produkt, ktorý bude zhotovený presne na mieru podľa jeho požiadaviek. V rámci projektu nepovažujeme žiadnu časť za druhoradú, všetky súčasti musia do seba dokonale zapadať.

TVORÍME HODNOTY

Našim cieľom nie je len spokojný zákazník. Našim cieľom a poslaním je zákazník, ktorý si od nás neprevezme len hotové dielo. Spolu s ním si prevezme od nás hodnotu, ktorá mu umožní ďalší rozvoj, hodnotu, na ktorú sa vďaka jej kvalite a prevedeniu môže spoľahnúť. Našou víziou je spolu s produktom vytvoriť pre klienta stabilnú hodnotu, pomocou ktorej sa môže rozvíjať vopred.

EKONOMICKÁ STABILITA

Naša podnikateľská činnosť generuje zodpovednosť na mnohých úrovniach - voči zákazníkom, zamestnancom, subdodávateľom i spoločnosti ako celku. Aby sme tejto zodpovednosti učinili zadosť, musíme byť ekonomicky úspešní. Plnenie tohto cieľa opierame o dôsledné procesné riadenie spoločnosti a vysokú profesionalitu všetkých našich výkonov. 
Dôležitými faktormi ekonomickej úspešnosti v našom podnikateľskom prostredí sú kontinuálny rozvoj a kvalitný rizikový manažment. Predvídanie a minimalizáciu rizík vnímame v osobnej zodpovednosti a skúsenostiach, spojených so sofistikovanými procesnými nástrojmi.