Investičná stratégia


Hlavným zámerom investičnej činnosti družstva LEVUKA je poskytovanie komplexných realizačných služieb pre našich klientov. Komplexnými službami pri realizácii našich zákaziek rozumieme:

  • návrh riešenia
  • legislatívne zastupovanie
  • realizácia projektovej dokumentácie
  • realizácia dodávok
  • realizácia montáže
  • revízie a skúšky
  • realizácia záručných a pozáručných servisov

Cieľom tejto služby je dodať zákazníkovi zariadenie, poprípade objekt s prevzatím zodpovednosti vo všetkých etapách realizácie a jeho následného využívania a prevádzkovania.