Developerské projekty


Poskytujeme široké spektrum výkonov v oblastiach dopravného, inžinierskeho a priemyselného staviteľstva. Všetko, čo robíme a vytvárame, podriaďujeme našej komplexnej filozofii, ktorej základnými stavebnými kameňmi sú kvalita, odbornosť, kompetentnosť a spoľahlivosť.

V súlade s víziou našej spoločnosti vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme tomuto širokému zákazníckemu spektru prinášali vždy vysokú kvalitu za minimálnu dosiahnuteľnú cenu.

V oblasti dopravného staviteľstva ponúkame najmä tieto výkony:

  • výstavba ciest
  • výstavba spevnených plôch
  • výstavba športovísk a zariadení pre voľný čas
  • zaisťovacie a ochranné stavby
  • vedenia a kanalizácie
  • ekologické stavby
  • vodohospodárske stavby
  • výstavba tunelov
  • pozemné a priemyselné stavby

Pre viac informácií o našej stavebnej činnosti nás neváhajte kontaktovať na info@levuka.sk.

Ak máte záujem pozrieť si niektoré z projektov, ktoré sme realizovali, navštívte prosím sekciu Blog na našej webovej stránke.